MENTOR Doradztwo i Księgowość Magdalena Ślęzak
MOBILNA KSIĘGOWOŚĆ
 

Biuro oferuje kompleksową obsługę księgową i podatkową, dbając o prawidłowe rozliczenia klientów i ich pracowników. 

Obsługuję podmioty działające w następujących formach organizacyjno prawnych:
jednoosobowe firmy osób fizycznych, spółki z o.o., komandytowe, jawne, cywilne, partnerskie, wspólnoty mieszkaniowe oraz fundacje i stowarzyszenia.

Specjalizuję się w takich dziedzinach jak branża budowlana i deweloperska, działalność produkcyjna, handlowa oraz usługowa w zakresie hotelarstwa, gastronomii, działalności kosmetycznej, medycznej, prawniczej, reklamowej, samochodowej i innych. 
 
Obsługa ewidencji księgowo podatkowej
- karta podatkowa
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- podatkowa księga przychodów i rozchodów
- księgi handlowe
- sporządzanie sprawodań finansowych 

Obsługa podatkowa
- składanie deklaracji podatkowych m.inn.: PIT, CIT, VAT, VAT-UE, DT-1, DSF, 

Obsługa płac
- listy płac
- deklaracje podatkowe pracowników
- deklaracje ZUS 

Obsługa kadr
- sporządzanie umów o pracę
- sporządzanie umów cywilnoprawnych
- dokumentacja kadrowa
- dokumentacja urlopowa
- świadectwa pracy
- teczki osobowe

Doradztwo gospodarcze i biznesowe
- pomoc w zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej
- zgłoszenia identyfikacyjne
- zgłoszenia aktualizacyjne 
- biznes plany
- analizy ekonomiczne
- szkolenia kadry administracyjnej w zakresie prawa podatkowego, organizacji pracy i obiegu dokumentów 

Usługi dodatkowe
- sporządzanie sprawozdań do GUS
- osobisty odbiór dokumentów księgowych od klienta
- wnioski o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS
- wnioski kredytowe i leasingowe
- reprezentowanie przed urzędami w trakcie czynności sprawdzających